Podobno każdemu przynależy się odszkodowanie za wypadek przy pracy, lecz nie jest to takie oczywiste. Sprawdź czemu tak jest

Miej na uwadze, że może się zdarzyć, że nie otrzymasz odszkodowania za wypadek podczas pracy, jeżeli przyczyną wypadku było udowodnione, rozmyślne lub będące skutkiem widocznego niedbalstwa, naruszenie przepisów odnoszących się do ochrony życia i zdrowia. To znaczy, że nie masz zagwarantowanych żadnych pieniędzy, jak wypadek miał miejsce z twojej winy, zrobiłeś coś całkowicie niezgodnego z BHP i przyjętymi normami.

Temblak, sprzęt medyczny

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Ponadto, jeśli nie masz umowy o pracę, a uległeś takiemu zdarzeniu twoja sytuacja jest jeszcze bardziej trudna. Co nie znaczy, że nie masz żadnych szans na odszkodowanie. Są wypadki definiowane na równi z wypadkiem przy pracy, w drodze do oraz z pracy a także przy pracy rolniczej, także jeżeli nie jesteś formalnie pracownikiem, tylko współpracownikiem firmy. Jeżeli dojdzie do wypadku przy pracy, najbardziej istotne to niezwłocznie powiadomić o tym przełożonego. Oczywiście jak twój stan zdrowia to umożliwia. Powinniśmy jednocześnie przedłożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo płatnika składek.

Poszkodowany pracownik musi m.in. opisać okoliczności wypadku, któremu uległ, poinformować w jaki sposób został poszkodowany, wymienić świadków zdarzenia a także załączyć opinię lekarza. Tego typu dokumenty medyczne są przygotowywane już po zdarzeniu. Musisz tak naprawdę opowiedzieć lekarzowi, jak to było, że doszło do nieszczęśliwego zdarzenia i jakie były jego skutki. Lekarz przebada cię, określi diagnozę i wyda niezbędne zaświadczenie w paru egzemplarzach. Jeden z takich egzemplarzy musisz zachować dla siebie. Wypełniony wniosek przekazujesz płatnikowi składek. ZUS będzie od niego wymagał różnych dokumentów, między innymi wniosek określający rodzaj świadczenia.

Złamana noga

Autor: John Swindells
Źródło: http://www.flickr.com
To faktycznie może wydawać się dość zawiłe, lecz zawsze możesz poprosić o wsparcie w wypełnieniu wszystkich dokumentów pracownika oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym będziesz przedkładać wniosek o odszkodowanie. Kiedy ulegniesz wypadkowi przy pracy, nie wpadaj w panikę i pamiętaj, iż to przede wszystkim twój pracodawca powinien zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników i ich jak najszybszy powrót do zdrowia. Więcej informacji znajdziesz w centralach firm zajmujących się tymi kwestiami, jak odszkodowania w Lublinie - - Kancelaria kancelaria prawna Doradztwa Biznesowego.