Jak przygotować się do zajęć w zakładach opieki zdrowotnej – ubranie, badania, dokumentacja

Co roku tysiące studentów kierunków medycznych i pokrewnych są zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych w placówkach medycznych (szpitalach, przychodniach, zakładach opieki i innych). Niestety często uczelnie nie dostarczają rzetelnej informacji na temat tego jak być przygotowanym do tych zajęć, a warto posiadać przy sobie kilka ważnych rzeczy. Student czy też słuchacz instytucji przygotowującej do profesji w zakresie usług medycznych do zaliczenia praktyk musi posiadać przede wszystkim odpowiednie dokumenty i odzież.

badanie laboratoryjne

Autor: 123dan321
Źródło: http://www.sxc.hu
Jeśli chodzi o dokumenty to można je podzielić na te otrzymywane z uczelni (służące do rozliczenia się z alma mater po zakończeniu szkolenia oraz zostawienia w placówce medycznej), oraz załatwiane we własnym zakresie. Student zobowiązany jest do dostarczenia i przedstawienia skierowania na praktyki wraz z umową lub porozumieniem wystawianym ze strony uczelni dla placówki medycznej oraz do posiadania programu praktyk, na podstawie którego szpital zorganizuje jego pracę. Administracja szpitala niejednokrotnie wymaga także złożenia podania do dyrektora w sprawie przyjęcia na praktyki, oraz pisemne zgody koordynatorów oddziałów, w przypadku praktyk lekarskich, lub oddziałowych, w przypadku pozostałych praktyk.

Student powinien również posiadać ubezpieczenie OC i NW (szkolenia lekarskie i pielęgniarskie). Trzeba zwrócić uwagę czy wyżej wymienione ubezpieczenia zapewnia uczelnia, czy też trzeba je wykupić samemu. Poza tym należy mieć książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych (w tym badanie na pasożyty), w większych miastach można znaleźć wiele miejsc w jakich można otrzymać taki dokument, w mniejszych miejscowościach należy na jego odbiór poczekać nawet parę dni. Badanie na pasożyty Wrocław jest tu dobrym przykładem może równie dobrze przebiec bardzo szybko (jak wygląda badanie na pasożyty). Niemniej odbywający praktyki powinni zatroszczyć się o posiadanie książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych odpowiednio wcześniej (samo przygotowanie do badania na pasożyty zabiera trzy dni) i nie zapominać, że nie zostaną wpuszczeni do szpitala bez takiego dokumentu. Badanie na pasożyty Wrocław, Warszawa czy Szczebrzeszyn jest po prostu nie do uniknięcia.

Termin praktyk lekarskich również warto określić odpowiednio wcześnie, osoba odpowiedzialna za koordynację praktyk nie ma obowiązku brać pod uwagę wakacyjnych planów studentów, a jedynie zapewnić odpowiednią liczbę praktykantów w placówce, tak by nie utrudniać pracy lekarzom i pielęgniarkom - link. Po uzyskaniu zgody szpitala na odbycie szkolenia praktykant powinien zapewnić sobie właściwą odzież (szpitale tylko od czasu do czasu zapewniają odzież ochronną na własny koszt): fartuch i buty na zmianę (najlepiej w kolorze białym). Praktykanci powinni być także przygotowani na to, iż jeśli chcą odbywać praktyki w placówce, która nie ma podpisanej umowy z ich uniwersytetem, będą musieli zapłacić za nie kwotę zgodną z cennikiem placówki (ceny mogą się różnić w zależności od wielkości ośrodka oraz stopnia referencyjności). Obowiązkowe praktyki zawodowe to sposób na zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania danej placówki. Warto właściwie ją wybrać i być przygotowanym na różne ewentualności, a przede wszystkim zadawać pytania wszystkim i o wszystko.