Pomoc prawnika świadczona przez radcę prawnego z Wrocławia

Zarówno radca prawny jak i adwokat udzielają pomocy prawnej w pokrewnym zakresie. Wyłączną różnicą jest to, że radca prawny we Wrocławiu nie może być obrońcą w sprawach karnych i w działaniu w kwestiach o wykroczenia skarbowe.

prawnik w pracy

Autor: Svensk Handel
Źródło: http://www.flickr.com
Przepis o radcach prawnych dostarcza możność udzielania pomocy prawnej również w ramach stosunku pracy, w przeciwieństwie do prawnego zakazu udzielania w tej odmianie pomocy prawnej przez mecenasa. Pomoc prawna oferowana przez radcę prawnego ma na celu kontrolę spraw osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych na rzecz jakich jest ona wykonywana. Polega szczególnie na udzielaniu wskazówek prawnych, tworzeniu opinii prawnych, występowaniu przed sądami i biurami w roli reprezentanta. Radca prawny jest zmuszony ustawowo zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Radca prawny pełni swój fach nie tylko ze pieczołowitością wynikającą z informacji prawniczej, ale też z zasad etyki radcy prawnego. W świetle owych zasad praktykowanie rzemiosła nakłada na radcę prawnego zobowiązania o charakterze prawnym i moralnym wobec wszelkich interesantów, lecz również sądu.

Z pomocy radcy prawnego warto skorzystać w jakiejkolwiek sprawie normowanej nakazami prawa w aspekcie jakiej nie ma się obszernej wiedzy i wprawy. Krajowy ustrój prawny jest całkiem skomplikowany i prosty obywatel nie ma o nich pojęcia. Prawo do realizowania tego zawodu wynika z chwilą dokonania wpisu na listę radców prawnych i złożenia przyrzeczenia.

spotkanie z adwokatem

Autor: Gage Skidmore
Źródło: http://www.flickr.com
O wpis na taką listę może się starać osoba, jaka odbyła wyższe studia prawnicze w Polsce i zdobyła godność magistra. Radca prawny we Wrocławiu nie może być pozbawiony praw publicznych, mieć całkowitą zdolność do czynności ustawodawczych i mieć ukończoną aplikację radcowską razem ze składanym sprawdzianem. W minionych latach znacząco rozszerzono plenipotencje radców prawnych do występowania przed sądami i organami, przekazując im obok wcześniejszych dziedzin do prowadzenia tematów administracyjnych, obywatelskich, ekonomicznych, pracowniczych. Źródło: kancelaria (sprawdź też: kancelaria oława) prawna Lexperts Wrocław.