Tag Archives: lifting

lifting

Starzenie się cery jest naturalnym procesem. Polega na zmniejszaniu się biologicznej aktywności komórek organizmu, spowolnieniu procesów regeneracyjnych oraz stracie zdolności adaptacyjnych skóry. Przesądzająca rolę odgrywają tutaj czynniki genetyczne i współdziałające z nimi czynniki zewnętrzne. Starzenie się skóry jest nie jedynie rezultatem bezpośredniego upływu czasu, ale jest też efektem działania czynników zewnętrznych jak też wewnętrznych.

Continue reading “Jakie są sposoby na zdrową cerę?” »