Co oferują badania magnetyczne oraz gdzie możemy ich używać? Jakie mamy rodzaje takich badań?

Niektóre badania inżynieryjne, jak choćby pomiary grubości przydają się w wielu dziedzinach, trudno coś bez nich zrobić. Przykłady tego typu zastosowań możemy mnożyć, na pewno natomiast badania magnetyczne oferują wiele możliwości.

Jedna z metod to radiograficzne >> badania radiograficzne zastosowanie aparatów rentgenowskich oraz źródeł emitujących różne promienie. Metoda taka daje wykrywanie bardziej ukrytych jak i powierzchniowych nieciągłości obiektów. To polega na naświetlaniu obiektów promieniowaniem jonizującym. Jest to promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie, które można otrzymać ze sztucznych źródeł izotopowych. Są to badania magnetyczne mt. Metodę tą stosuje się w kontroli złączy spawanych i zgrzewanych. Ta dziedzina posiada zastosowanie w badaniach wszystkich metali i ich stopów. Kolejny sposobem jest metoda ultradźwiękowa. Polega ona na wprowadzaniu fal ultradźwiękowych do obiektu. Są one odbijane przez nieciągłości.

Daje to możliwość wykrywać pęknięcie, niespawy czy porowatości. Możemy je także używać, aby ocenić zmiany mikrostruktury materiału, które powstają w czasie długotrwałej eksploatacji, a także do pomiaru grubości obiektów. Ma zastosowanie w niektórych badaniach mających miejsce w czasie odbioru, produkcji oraz ostatecznej kontroli. Ułatwia wykrywanie wad w materiałach nieporowatych. Badania magnetyczne mt pozwalają na wykrywanie w przedmiotach wykonanych z materiałów ferromagnetycznych nieciągłości powierzchniowych.

wykres pomiarowy

Autor: silentworks.pl
Źródło: silentworks.pl

Polegają one na magnesowaniu obiektów, oraz wykrywaniu za pomocą proszku magnetycznego pola magnetycznego rozproszenia. Występuje one w miejscach występowania powierzchniowych nieciągłości materiałowych. Następna z metod - penetracyjna, polega na wykrywaniu nieciągłości przenikania płynów, na przykład penetrantów barwnych albo fluorescencyjnych. Wykrywanie takich nieciągłości zachodzi poprzez użycie wywoływaczy. Używana jest do kontrolowania części o różnych kształtach oraz wielkościach, wykonanych z materiałów ferromagnetycznych, które nie mogą być badane metodą magnetyczną ( oferująca pomiary grubości). Inne badanie to metoda wizualna.

Najbardziej istotnym celem takiego badania jest ocena stanu nawierzchni, jak zmiany korozyjne albo erozyjne. Zleca się także kontrolę danego przedmiotu po jego naprawie. Prócz badania bezpośredniego wyróżniamy też badania pośrednie. Są one optyczne pozwalające badać nawierzchnię przy pomocy endoskopów czy peryskopów. Metodą prądów wirowych jest możliwe wykrywanie nieciągłości "zaciągniętych", nieciągłości znajdujących się pod warstwą pokrycia z farby lub galwanicznego jak i nieciągłości znajdujących się w konkretnych warstwach obiektów wielowarstwowych.