Mukowiscydoza to całkowicie niebezpieczna i wyczerpująca choroba. Jaki jest sposób, by choć trochę polepszać swój stan zdrowia?

Choroba atakując oskrzela i płuca jest niezwykle popularną przyczyną skierowania do szpitala cierpiących chorych na mukowiscydozę. Następstwem tej ciężkiej choroby, pogarszajacego się uszkodzenia układu oddechowego, jest trudność oddychania. Po pierwsze jest przejściowa, jednak później może dojść do znacznej niewydolności, w czasie której wymagana jest bardzo długa tlenoterapia.

Jednym z najpowszechniej występujących oznak niedotlenienia jest przyspieszenie pracy serca. Długotrwałą niewydolność oddychania możemy dzielić na częściową (hipoksemiczną) i całkowitą czyli hiperkapniczną. Częściowa niewydolność powoduje obniżenie wysycenia hemoglobiny tlenem. W zupełnej, poza obniżeniem wysycenia, dochodzi też do nagromadzenia dwutlenku węgla we krwi. Zupełna niedomaganie jest więc bardziej niebezpieczna z powodu możliwości występowania kwasicy oddechowej i śpiączki hiperkapnicznej.

Dla tego rodzaju osób potrzebna jest domowa tlenoterapia. Należy ją zaczynać na podstawie kilkukrotnych badań gazometrycznych, które należy wykonać w okresach pomiędzy zaostrzeniami, przy dość odpowiednim stanie cierpiącego. Powinno się przy tym szacować stopień współpracy chorego. Dostosowanie dostarczania tlenu zazwyczaj należy opierać na kolejno robionych badaniach gazometrycznych - przed i w trakcie terapii tlenem. Ma to niezwykle duże znaczenie u chorych, którzy posiada tendencje do hiperkapni. U tych chorych bowiem za duża ilość dawkowanego tlenu może powodować nawarstwienie się dwutlenku węgla, co może powodować pojawienie się śpiączki hiperkapnicznej. Przenośny koncentrator koncentrator tlenu tlenu to najdoskonalsze urządzenie do tlenoterapii - elektrotechmed.com/wypozyczalnia/przenosny/. To najbardziejdobrze znane i używane narzędzie w domu.

Napędzany jest energią elektryczną, a dzięki wykorzystaniu sita molekularnego, który jest wykonany z zeolitu, dochodzi do odseparowania tlenu pobieranego z otoczenia powietrza. Pozwala to uzyskać 95% stężenia tlenu w stworzonej mieszaninie.Standardowe koncentratory tlenu to narzędzia stacjonarne, jakie są zasilone z sieci elektrycznej - elektrotechmed.com/wypozyczalnia/. Obecnie jednak zazwyczaj wykorzystywane są koncentratory które można przenosić. Dzieje się tak,bo są one bardziej wydajne w porównaniu do standardowych urządzeń.